Background

II SOKO Rebeliada 15

Termin zawodów:

od 05.06.2021 do 05.06.2021

Zapisy zamknięte

Podbiegi:

Zbiegi:

Dystans:

Opłata startowa:

+812 m

-807 m

15.92 km

160 zł

Ranking Biegaczy Górskich - RateMyTrail.com

REGULAMIN IMPREZY  SOKO Rebeliada  5 czerwca 2021 

regulamin edytowany dn. 22 kwietnia 2020 r. w poz.: §4 pkt 3 - wydłużono termin niższej opłaty startowej z 26 marca do 31 kwietnia 2020 r.; §4 pkt 3 - zastrzeżono możliwość niepełnego pakietu startowego (możliwy brak koszulki pamiątkowej) przy opłacie wniesionej po 31 kwietnia 2020 r.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Cel imprezy

Promocja walorów turystycznych, przyrodniczych, kulturalnych i historycznych wsi Sokołowsko; pomoc ekonomiczna mieszkańcom wsi Sokołowsko; wsparcie lokalnej społeczności m.in. poprzez rewitalizację infrastruktury, posprzątanie ze śmieci szlaków turystycznych i przestrzeni wsi. Społeczność Sokołowska utrzymuje się w dużej mierze z turystyki. W tych przedziwnych pandemicznych czasach działalność zarobkowa mieszkańców Sokołowska została znacznie ograniczona m.in. poprzez zakaz funkcjonowania miejsc noclegowych, zakaz funkcjonowania kawiarni, restauracji, zamknięcie szlaków turystycznych i lasów, wstrzymanie migracji transgranicznej (niemożność pracy po stronie czeskiej mieszkańców tam zatrudnionych), itd. Obecnie część działalności zarobkowej jak noclegi i ruch turystyczny jest wyjęta spod reżimu, także apelujemy o lokalne działania:

 • Nocuj lokalnie – przyjedź do Sokołowska na cały weekend, nie tylko w dniu startu, najlepiej z bliskimi i wynajmij noclegi w Sokołowsku i okolicznych miejscowościach (Kowalowa, Unisław Śl., Rybnica i schronisko Andrzejówka, Mieroszów, Głuszyca)
 • Kupuj lokalnie – batony na start, ciastka, napoje, owoce, warzywa i co tam zapragniesz kup w jedynym sklepie w Sokołowsku – „u Cukra”
 • Zjedz lokalnie – kawiarnie, foodtrucki, restauracje

SOKO Rebeliada jest imprezą charytatywną - wszyscy pracujemy na wolontariacie, a cały dochód z wpisowego po odjęciu kosztów koniecznych związanych z organizacją przekazujemy na potrzeby lokalnej społeczności. Tym razem chcemy "odbudować" ścieżkę historyczno-dydaktyczną w Sokołowsku. Chcemy byście poczuli się częścią tego miejsca, byście mieli świadomość, że dzięki Wam powstaje COŚ bardzo konkretnego, coś co można dotknąć.

Nadal będziemy też kwestować „do puszki”! Przygotujcie portmonetki i portfele.

Wspólnie zbieramy śmieci, niekoniecznie podczas biegu. Nagrodzimy najlepszych!

Kierujemy się zasadą ZERO WASTE, zatem do oznaczenia trasy wykorzystamy szarfy z prześcieradeł z lumpex'u z poprzedniej edycji oraz zmywalny eko-spray.

2. Dane organizatora

REBELIADA Inicjatywy Lokalne oraz Stowarzyszenie Rajdów Przygodowych NAPIERAJ

Artur Kurek – obsługa sędziowska; tel. 530 180 828; mail: trikurek@gmail.com

Marek Szymczak – dyrektor zawodów; tel. 502 061 305; mail: marek.szymczak@me.com

§2 INFORMACJE O BIEGU

1.Dystans główny 45 km oraz dystanse towarzyszące 16 i 32 km

Start na trasę wspólny wszystkich dystansów z zachowaniem bezpiecznej odległości pomiędzy uczestnikami biegu zgodnie z obowiązującymi na dzień startu zasadami.

Zawodnicy zarejestrowani na dystanse 45 i 32 km, którzy w trakcie biegu zdecydują się przerwać bieg i zakończyć go na dystansie krótszym otrzymają medal finisher’a oraz będą klasyfikowani na dystansie ukończonym z doliczoną karą czasową określoną po zawodach przez sędziego. 

2.Start: Sokołowsko ul. Unisławska (okolice cerkwi) 

3.Data startu: 5 czerwca 2021 r.,  godz. 9:00.

4.Meta biegu: Sokołowsko ul. Unisławska (okolice cerkwi)

5.Limit uczestników: 150 os.

6.Limit czasu na ukończenie biegu: dystans 45km – 9h, 32km – 7h, 16km-4h. 

W zależności od pogody i warunków na trasie zastrzegamy możliwość wprowadzenia limitów czasowych na punktach odżywczych oraz zmiany założonego limitu 9h, o czym poinformujemy  przed startem (jeśli wystąpi konieczność wprowadzenia zmian).

7.Opis trasy:

 • Dystans 45km, suma podbiegów 2500m, 31km – 1600m, 16km – 800m
 • Trasa wymagająca technicznie z licznymi stromymi podejściami i trudnymi technicznie zbiegami o zróżnicowanym podłożu
 • Długość wszystkich odcinków asfaltowych <1km
 • Trasa prowadzona szlakami turystycznymi, ścieżkami rowerowymi, drogami gruntowymi wokół Doliny Sokołowca
 • Trasa oznakowana zostanie kolorowymi taśmami z tkaniny oraz miejscach trudnych nawigacyjnie dodatkowo różowymi strzałkami kierunkowymi z symbolem SR (SOKO Rebeliada). Na fragmentach trasy naszego wydarzenia rozgrywane są także w innych terminach zawody biegowe i posiadają unikatowe oznaczenia, niestety wykonane trwałą technologią i mogą wprowadzić Was w błąd – bądźcie czujni!
 • Zawodnikom udostępnimy trak trasy w formacie GPX (do pobrania w serwisie rejestracyjnym na zawody)

8. Punkty odżywcze: na trasie zlokalizowane będą 2 punkty odżywcze w strefie startu/mety (16 i 32 km) z wodą pitną, porcją iso oraz batonem/żelem dla każdego uczestnika. Prosimy o zabranie kubka, butelki, lub bidonu na trasę (na punkcie nie będzie kubeczków jednorazowych).

9. Wyposażenie obowiązkowe:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na weryfikację tożsamości uczestnika
 • numer startowy dostarczony przez organizatora, przypięty w widocznym miejscu z przodu
 • włączony i naładowany telefon z wgranymi numerami telefonu alarmowego (601 100 300) oraz do organizatora – dyrektora zawodów (502061305)
 • kubek lub bidon
 • zegarek lub inne urządzenie rejestrujące aktywność z wgranym track’iem i zapisem GPS śladu aktywności celem weryfikacji przez sędziego na wezwanie organizatora prawidłowego pokonania wyznaczonej trasy. Trak w formacie GPX dostępny w serwisie rebeliada.pl po zalogowaniu.
 • poza terenami leśnymi uczestnik stosuje zasady zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemicznymi.

10. Wyposażenie zalecane:

 • kurtka przeciwwietrzna
 • folia NRC
 • gwizdek
 • chusta lub czapka
 • kije trekingowe

§3 ZASADY UCZESTNICTWA

 1. SOKO Rebeliada to impreza sportowo-towarzyska, w której każdy zawodnik mierzy się z wybranym dystansem pokonując go o własnych siłach. Zawodnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad ​fair-play​ oraz nie korzystania z pomocy z zewnątrz. Niesportowe zachowanie sankcjonowane będzie bezwzględną dyskwalifikacją. Każdy zawodnik musi przestrzegać niniejszego regulaminu. Udział w zawodach stanowi akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Zawodnik: wyłącznie osoba pełnoletnia w dniu zawodów, która dokonała rejestracji zgodnie ze wskazaniami organizatora (rejestracja uczestnika w imprezie za pośrednictwem serwisu rebeliada.pl w wydarzeniach: SOKO Rebeliada 45, SOKO Rebeliada 30, SOKO Rebeliada 15) oraz dokonała zapłaty w odpowiedniej wysokości. Zawodnik zgłaszając się do biegu oświadcza, że startuje w biegu na własną odpowiedzialność, oraz że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w górskim biegu w ramach SOKO Rebeliady.
 3. Pakiet startowy: może być odebrany osobiście lub przez inną osobę na podstawie udzielonego przez zawodnika pisemnego pełnomocnictwa. Każdy zawodnik podczas odbioru pakietu startowego musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów na podstawie dokumentu tożsamości.
 4. Ubezpieczenie: NNW na dzień zawodów, indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu jest obowiązkowe. Możliwe do weryfikacji przy odbiorze pakietu startowego.
 5. Pomoc z zewnątrz: support dopuszcza się jedynie na wyznaczonych punktach odżywczych (bufet w strefie startu). Możliwa jest pomoc żywieniowa i przedmiotowa (sprzęt, ubranie). Zakazana jest pomoc tempowa na trasie biegu tzw. „zając”. Zawodnik startujący z psem nie będzie klasyfikowany na żadnym dystansie.
 6. Każdy zawodnik w przypadku zauważenia wypadku innego zawodnika, zobowiązany jest udzielić mu niezbędnej pomocy i zawiadomić obsługę medyczną!! (GOPR 601 100 300, 985)
 7. Na całej trasie biegu a zwłaszcza przy przekraczaniu dróg należy stosować się do zasad prawa o ruchu drogowym.
 8. Na całej trasie biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody ujętych w przepisach powszechnie obowiązujących, uczestnicy łamiący ww. zasady zostaną bezwzględnie zdyskwalifikowani - DSQ. W szczególności zabrania się:
 • zaśmiecania terenu (np. porzucania opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków – wszystkie śmieci należy zabierać ze sobą na metę)
 • celowego zbaczania i skracania wyznaczonej trasy,
 • zakłócania porządku na terenie lasu, gminy itd.

   9. Naruszenie zasad uczestnictwa powodować może sankcje nakładane przez organizatora:

 • Kara czasowa od 15 do 90 minut
 • Dyskwalifikacja (DSQ)
 • Zakaz startu w przyszłych edycjach SOKO Rebeliady

  10. Zawodnik uczestnictwem wyraża zgodę na wykorzystanie i upublicznienie wizerunku w materiałach foto i video z imprezy oraz upublicznienie podanych w procesie rejestracji danych osobowych m.in. na potrzeby publikacji wyników rywalizacji.

  11. Zawodnik uczestnictwem wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z zawodami. Do swoich danych zawodnik ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

§4 OPŁATA REJESTRACYJNA

1.Przeznaczenie: po odjęciu koniecznych kosztów organizacji imprezy (m.in. opłaty rejestracyjne zawodników, zaplecze sanitarne, zabezpieczenie imprezy, zawartość pakietów startowych, medale, puchary, atrakcje towarzyszące, itd.) cały dochód z opłaty rejestracyjnej oraz kwesty „do puszki” przeprowadzanej podczas zawodów zostanie przeznaczony na cel charytatywny wskazany w §1 niniejszego regulaminu.

2.Płatność: dokonywana bezpośrednio w serwisie rejestracyjnym rebeliada.pl podczas zgłoszenia zawodnika.

3.Wysokość: odpowiednio do wybranego dystansu i terminu dokonania płatności (wpływ środków na rachunek organizatora):

 • SOKO Rebeliada 45km – 150 PLN do 31 kwietnia; 200 PLN do zakończenia rejestracji
 • SOKO Rebeliada 31km – 130 PLN do 31 kwietnia; 180 PLN do zakończenia rejestracji
 • SOKO Rebeliada 15km – 110 PLN do 31 kwietnia; 160 PLN do zakończenia rejestracji

4.Zwrot opłaty: nie przewiduje się. W indywidulanych i wyjątkowych przypadkach organizator dopuszcza możliwość zwrotu opłaty (w całości lub w części) jedynie na podstawie podjętej przez organizatora decyzji na uzasadniony pisemny wniosek zawodnika.

5.Świadczenia: w ramach opłaty rejestracyjnej organizator zapewnia:

 • Przygotowanie trasy zawodów
 • Pamiątkową koszulkę (w przypadku rejestracji i opłacenia startu po 31 kwietnia 2021 r. organizator nie gwarantuje koszulki w ramach opłaty startowej, możliwe będzie jej zamówienie za dodatkową opłatą)
 • Medal dla finishera
 • Pomiar czasu i obsługę sędziowską
 • Punty odżywcze
 • Numer startowy
 • Nagrody dla najlepszych
 • Dostęp do toalet w strefie startu i mety

§5 KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. Podczas SOKO Rebeliada prowadzona będzie klasyfikacja w 4 kategoriach:
 • Najszybsza kobieta na każdym dystansie (3 zwyciężczynie poszczególnych dystansów)
 • Najszybszy mężczyzna na każdym dystansie (3 zwycięzców poszczególnych dystansów.
 • Kobieta z najpełniejszym workiem śmieci na mecie ( 1 zwyciężczyni, niekoniecznie zawodnik, może być osoba towarzysząca)
 • Mężczyzna z najpełniejszym workiem śmieci na mecie (1 zwycięzca, niekoniecznie zawodnik, może być osoba towarzysząca)
 1. Zawodnicy zarejestrowani na dystanse 45 i 32 km, którzy w trakcie biegu zdecydują się przerwać bieg i zakończyć go na dystansie krótszym otrzymają medal finisher’a oraz będą klasyfikowani na dystansie ukończonym z doliczoną karą czasową określoną po zawodach przez sędziego.
 2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe. Ilość nagród uzależniona będzie od pozyskanych sponsorów.
 3. Dodatkowe nagrody rzeczowe będą losowane pośród wszystkich zawodników, którzy pojawią się na finale wydarzenia (dekoracji), która odbędzie się w plenerze około godziny 18:00  w dniu wydarzenia, na otwartej przestrzeni pozwalającej na zachowanie zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w Polsce obostrzeniami. Ilość nagród uzależniona będzie od pozyskanych sponsorów.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Termin, miejsce i trasa biegu może ulec zmianie, jak również bieg może zostać odwołany w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu podpisania niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych, ratowniczych GOPR). Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do zawodnika ani roszczeń zawodnika w stosunku do organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich zawodników przed rozpoczęciem imprezy bezpośrednim komunikatem na wskazany mail/telefon zawodnika.
 3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania tj. 26 lutego 2021 r.

ORGANIZATORZY:  Artur Kurek i Marek Szymczak

Zdjęcie profilowe
${ props.row.firstname} ${ props.row.lastname } ${ props.row.club }
${ propses.row.number} ${ propses.row.position} ${ (propses.row.posm != 0) ? propses.row.posm : ""} ${ (propses.row.posk != 0) ? propses.row.posk : ""} ${ propses.row.firstname} ${ propses.row.lastname } ${ propses.row.club } ${ new Date(propses.row.time * 1000).toISOString().substr(11, 8).toString() } ${ propses.row.note }