Background

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych serwisu REBELIADA

wersja 1.2021, z dn. 24 lutego 2021 r.

Właścicielem serwisu internetowego do zarządzania wydarzeniami sportowymi REBELIADA jest firma REBELIADA Inicjatywy Lokalne z siedzibą w Żyrardowie.

Szanujemy prywatność i dlatego stosujemy odpowiednie rozwiązania zapobiegające ingerencji w prywatność przez osoby trzecie. Jednocześnie oświadczamy, że nie udostępniamy danych naszych użytkowników w innych celach niż określone poniżej.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zawodnik przekazuje swoje dane osobowe podczas rejestracji na wydarzenie udostępnione przez Organizatora wydarzenia. W takim przypadku Administratorem danych osobowych przekazywanych podczas rejestracji na konkretne wydarzenie jest Organizator wydarzenia. Organizator odpowiada za zawartość strony wydarzenia oraz przetwarzanie danych zbieranych podczas rejestracji na wydarzenie. Danymi mogą być: imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, narodowość, e-mail, numer telefonu, przynależność klubowa.
 2. W indywidualnych przypadkach zawodnicy mogą być proszeni o podanie dodatkowych danych osobowych, indywidualnie określonych przez Organizatora konkretnego wydarzenia. Danymi mogą być m.in.: pesel, numer telefonu ICE.
 3. Zawodnik celem rejestracji na wydarzenie zakłada konto w serwisie REBELIADA, a dane osobowe są zapisywane w profilu zawodnika. W takim przypadku Administratorem danych osobowych jest firma REBELIADA Inicjatywy Lokalne z siedzibą w Żyrardowie.
 4. Organizator celem rejestracji w serwisie i stworzenia wydarzenia zakłada konto w serwisie REBELIADA, a dane osobowe są zapisywane w profilu Organizatora. W takim przypadku Administratorem danych osobowych jest firma REBELIADA Inicjatywy Lokalne z siedzibą w Żyrardowie.
 5. Serwis REBELIADA umożliwia przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane są odpowiednio zabezpieczone. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony wyłącznie do osób upoważnionych przez właściciela serwisu.
 6. Wszelkie uzyskane dane osobowe i kontaktowe są wykorzystywane wyłącznie w celu rejestracji i zarządzania konkretnym wydarzeniem i tylko w tym celu mogą być przekazane Organizatorowi wydarzenia.
 7. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu związanego z usługą oraz w pojedynczych przypadkach wiążą się z możliwością otrzymania informacji o przyszłych wydarzeniach.
 8. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody uzyskanej od użytkownika serwisu wyrażonej poprzez dokonanie procesu rejestracji w serwisie.

II. SPOSÓB I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kontakt z serwisem REBELIADA w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: kontakt@rebeliada.pl
 2. Publicznie dostępne dane: imię i nazwisko, kategoria wiekowa, narodowość.
 3. Użytkownicy mają możliwość wglądu do swoich danych osobowych i ich edycji
 4. Administrator usuwa i edytuje dane na podstawie złożonego przez Użytkownika wniosku.
 5. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami przepisów o ochronie danych osobowych.
 6. Użytkownik zakładający konto w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Dane osobowe użytkowników przechowywane są w bezpieczny sposób przez cały czas istnienia serwisu REBELIADA.

III. PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator serwisu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. Na dysku komputera użytkownika mogą zostać zapisane pliki Cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Pliki cookies przechowujemy na komputerach użytkowników przede wszystkim w celu lepszego dopasowania serwisów do potrzeb użytkowników, utrzymania sesji użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym.
 5. Podczas wizyty w serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki oraz systemu operacyjnego – dane te nie pozwalają jednak na zidentyfikowanie użytkownika.